Начало >> Тренинг >> Педагогически квалификации и преквалификации >> Възможности за финансиране на образователни инициативи – Европейски програми и проекти

Възможности за финансиране на образователни инициативи – Европейски програми и проекти

Обучението разглежда методите и начините за разработване и управление на проекти финансирани от Европейския съюз за 2014- 2020г..
Целта на обучението е да изгради основните знания и практически умения за разработване и управление на проекти финансирани от ЕС. Методът на обучение е интерактивен - лекции, дискусии, казуси и примери за добри практики.


Обучението е 100% практически насочено.

По време на обучението се провеждат консултации с участниците за разрешаването на конкретни казуси от практиката.

Обучението предвижда теми като:
• Характеристики и елементи на проект.
• Проектен цикъл;
• Логическа рамка - ключов инструмент за подготовка и управление на успешен проект; - Разработване на проект.
• Анализ на проект.
• Планиране.
• Идентификация на риска;
• Изпълнение, контрол и оценка на проекта;
• Европейките фондове в България.
• Как да изберем най-подходящата програма за финансиране на нашата идея;
• Регистрация
• Попълване на формуляр за кандидатстване - специфика и изисквания.

За условия и реда на договаряне на обучение и тренинг вижте тук.

Вижте още