Управление на стреса

Тренинга има за цел да Идентифицира потенциални стресови ситуации, чрез определени техники на разпознаване на сресови състояния, да развием стратегии за справяне с тях, как да открием оптималното ниво на стрес за конкретната ситуация и личност, с цел по-ефективно справяне с професионалните цели и задачи.

Вижте още