Управление на класа

Разглежда се динамика в развитието на групата, управление на груповия процес и разширяване на инструментариума за превенции и интервенции на трудни поведения.

Вижте още