Начало >> Тренинг >> Педагогически квалификации и преквалификации >> Развитие на творческото мислене на учениците и в управлението на образователния процес

Развитие на творческото мислене на учениците и в управлението на образователния процес

Тренинга разглежда новите подходи и методи за организиране и управление на учебния процес, чрез ролеви игри и стимулиране на творческото мислене.

Вижте още