Начало >> Тренинг >> Педагогически квалификации и преквалификации >> Разпознаване на насилието и ситуациите на деца в риск и реакции в такива ситуации

Разпознаване на насилието и ситуациите на деца в риск и реакции в такива ситуации

Насилието над деца е изключително сериозен проблем и ранното разпознаване на децата, които са жертви на насилие е от голямо значение.
Често децата и учениците изпитват затруднение да изразят или споделят за преживяното. Именно заради това е много важно педагозите да бъдат чувствителни към поведението и сигналите на детето.
За превенция на насилието трябва да се познава основата на агресията в поведението на детето, както и действия и сигнали, подсказващи че детето страда.

Обучението включва:

  • Роля на училището за ранно разпознаване на деца жертви на насилие
  • Идентифициране на белезите на насилие
  • Физическо насилие и реакции при физическо насилие
  • Емоционално насилие и реакции при емоционално насилие
  • Насилие в семейството
  • Оказване на навременна подкрепа
  • Влияние на семейството
  • Създаване на механизми за докладване на случаи на насилие в класната стая

За условия и реда на договаряне на обучение и тренинг вижте тук.

Вижте още