Начало >> Тренинг >> Педагогически квалификации и преквалификации >> Работа в екип и развитие на педагогическите колективи

Работа в екип и развитие на педагогическите колективи

Работата в екип представлява сработване, сътрудничество самоорганизация и екипна съвместимост Преминавайки през това обучение ще промените разбирането си за екипна работа и ще я приемете като комбинация от действия, извършвани в синхрон от двама или повече души, обединени от обща цел. Осъзнаване на специфичните характеристики на групата и екипа, разширяване на рефлексията и саморефлексията на отделните участници за взаимодействията си в групата и екипа, повишаване на уменията за участие в отделните етапи на развитие на групата и екипа, изграждане на доверие, повишаване на мотивацията за съвместна работа и „култура” за принадлежност към училището

Вижте още