Начало >> Тренинг >> Педагогически квалификации и преквалификации >> Преодоляване на конфликти и стресови ситуации

Преодоляване на конфликти и стресови ситуации

С помощта на този тренинг Вие ще добиете умения за откриване причините за възникване на конфликти и стрес, неутрализиране на тези причини за стрес, преодоляване на бариерите в общуването, овладяване на ситуации като важни преговори и практично откриване на позитивната сила в конфликтните отношения.

Вижте още