Начало >> Тренинг >> Педагогически квалификации и преквалификации >> Повишаване мотивацията за учене на учениците

Повишаване мотивацията за учене на учениците

Този модул дава насоки и познания относно базисните понятия и концепции за мотивацията на ученика за учене, характеристиките на мотивацията за учене, функциите на мотивацията за учене, факторите, които оказват влияние на мотивацията за учене, етапите на формирането й, класификация на мотивацията за учене, видове мотиви за учене и как да формираме и развием мотивацията за учене на ученика.

Вижте още