Портфолио - създаване и поддръжка

В това обучение се разглежда портфолиото като добра инструментална практика за управление на качеството и за диференциално оценяване на дейноста на учителя, основните и допълнителни функции на учителското портфолио,проблемите за атестирането на учителя, училищно-институционалната акредитация и рейтинг, концепцията и дизайн на учителското портфолио. Видовете рубрики и видовете формати и типове портфолиа за училищно-образователни цели. Подготовка и категоризиране на ученическото портфолио.

Вижте още