Начало >> Тренинг >> Педагогически квалификации и преквалификации >> Организиране и управление на специални събития. Специаните събития като начин на комуникация с нашите ученици

Организиране и управление на специални събития. Специаните събития като начин на комуникация с нашите ученици

Изкуството да привлечаш внимание към дадена дейност, проблем или кауза, е в основата на специалните събития.
Така освен да поддържаме или подобряваме имидж на нашето училище или институцията, ние си гарантираме възможност за изграждане на доверие сред местната общост, подобряване на работата в екип на нашите ученици и си гарантираме присъствие в медийното пространство.

Тренинга ще ви насочи :

Как да организираме специално събитие?
• Как да администрираме нашето събитие?
• Как да разпределим отговорности ?
• Как да управляваме и отчетем резултати на дадено събитие?
• Как да управляваме риска на дадено събитие?
• Как да комуникираме с медиите, за да се презентираме успешно?
• Как организирането на специално събитие влияе на комуникацията ни с учениците, техните родители и местната общност?

Обучението е 100% практически насочено.

За условия и реда на договаряне на обучение и тренинг вижте тук.

Вижте още