Начало >> Тренинг >> Педагогически квалификации и преквалификации >> Обучение за мирно решаване на конфликти и развитие на толерантността

Обучение за мирно решаване на конфликти и развитие на толерантността

Разглежда се динамиката на развитие на конфликта, как да откриваме нетолерантно отношение и как да предотвратим появата на такова сред учениците

Вижте още