Мотивационни умения

Този модул дава насоки и познания относно базисните понятия и концепции за мотивацията на учителите, характеристиките на мотивацията за преподаване, функциите на мотивацията за преподаване, факторите, които оказват влияние на мотивацията за преподаване, етапите на формирането й, класификация на мотивацията за преподаване, видове мотиви за преподаване и как да формираме и развием умения да се мотивираме сами.

Вижте още