Начало >> Тренинг >> Педагогически квалификации и преквалификации >> Методи за преподаване чрез Интернет

Методи за преподаване чрез Интернет

Тренинга разглежда методите за дистанционно обучение. ( Уебинар, групи във фейсбук, интерактивни методи - игри и други)

Вижте още