Как да контролираме конфликтите?

Разучавайки понятията конфликт, видовете конфликти и естествените типове поведение в конфликтна ситуация, Вие ще развиете умения за асертивно поведение, ще откриете причините за създаване на конфликтни ситуации, ще се научите да предотвратявате разрастванвето на конфликти и как да ги стопирате в начален етап. Това ще ви спести допълнителния стрес от неразбирателствата между околните.

Вижте още