Начало >> Тренинг >> Педагогически квалификации и преквалификации >> Как да Комуникираме с медиите и как да презентираме успешно нашето училище, събития и мероприятия.

Как да Комуникираме с медиите и как да презентираме успешно нашето училище, събития и мероприятия.

Успешното презентиране на нашите събития и на нашето училище са изключително важни не само за изграждането на имидж на учебното заведение, но и за правилната комуникация с родителите и местната общност.

Успехът се определя от оценката, която дава аудиторията.

Именно за това изкуството да владеем аудиторията ще изгради авторитета и престижа на нашето училище.

На това обучение ще можете да получите насоки за това :

• Как да комуникираме с медиите?
• Как да определите целевата група за вашата кампания, гарантираща Ви силно присъствие и чуваемост
• Как да организираме комуникационни канали ?
• Какви техики да използваме за да бъдем забелязани сред морето от информация?
• Кои са фазите през които се преминава за да имате успешна кампания и силна презентация?

Обучението е 100% практически насочено.

За условия и реда на договаряне на обучение и тренинг вижте тук.

Вижте още