Начало >> Тренинг >> Педагогически квалификации и преквалификации >> Използване на интернет като начин на комуникация с ученици, родители и организации

Използване на интернет като начин на комуникация с ученици, родители и организации

Една от основните задачи на учителя е да управлява комуникацията с учениците.
С развитието на Интернет и появата на социалните мрежи, учителите имат възможност да управляват комуникацията със своите ученици и техните родители много по-добре.

Това обучение ще Ви даде насоки:

• Как да използваме социалните мрежи като начин на комуникация?
• Как да презентираме своите дейности и мероприятия чрез интернет?
• Кои канали за комуникация да използваме?
• Как да бъдем интересни и докъде са границите за нашето лично ространство в интернет?
• Как да изградим информационен канал отделно и в общото цяло на социалната комуникация на училището?

Обучението е 100% практически насочено.

За условия и реда на договаряне на обучение и тренинг вижте тук.

Вижте още