Начало >> Тренинг >> Педагогически квалификации и преквалификации >> Интерактивно обучение - инструментариум на модерния учител

Интерактивно обучение - инструментариум на модерния учител

Тренинга разглежда същността на видовете интерактивни методи за преподаване, съпоставка между интерактивните и традиционните образователени методи, разглеждане на предимствата и запознаване с различните видове и техники за работа с тях.

Вижте още