Начало >> Тренинг >> Педагогически квалификации и преквалификации >> Игрови технологии в педагогическия процес на детската градина и училището

Игрови технологии в педагогическия процес на детската градина и училището

Игровите технологии разглеждат играта като особено привлекателен вид дейност, в която се осъществява развитието на детето. Игровата практика провокира, стимулира и развива креативността.

Вижте още