Начало >> Тренинг >> Педагогически квалификации и преквалификации >> Езика на тялото и скрития смисъл на думите

Езика на тялото и скрития смисъл на думите

Изследванията на специалистите показват, че обикновено в разговорната реч се използват не повече от 3 000 - 4 000 думи. Но в езика на тялото са доказани над 700 000 знака. Открийте как да разпознавате своите собствени емоции и тези на Вашите събеседници и усвояване на човешките мимики и жестове и постигнете по-лесно желаните резултати както в професионално, така и в интимно отношение

Вижте още