Начало >> Тренинг >> Педагогически квалификации и преквалификации

Педагогически квалификации и преквалификации

Научно доказано е, че придобиването и усвояването на знания и умения под формата на тренинг, е в пъти по-ефективно от стандартния общоприет начин на лекционно обучение.
За условия и реда на договаряне на обучение и тренинг вижте тук.

Вижте още

Насилието над деца е изключително сериозен проблем и ранното разпознаване на децата, които са...

Истинската мотивация на човек идва от душата му.
Ключов момент е да разберете, какво...

Все по често младите хора смятат, че да си намериш работа, или да стартираш самостоятелно...

Една от основните задачи на учителя е да управлява комуникацията с учениците.
С развитието...

Успешното презентиране на нашите събития и на нашето училище са изключително...

Изкуството да привлечаш внимание към дадена дейност, проблем или кауза, е в основата на...

В този тренинг Ви предлагаме пълноценно предаване на информация, начините за ефективно...

Тренинга има за цел да Идентифицира потенциални стресови ситуации, чрез определени техники на...

Тренинга разглежда същността на видовете интерактивни методи за преподаване, съпоставка между...

Работата в екип представлява сработване, сътрудничество самоорганизация и екипна съвместимост...

В това обучение се разглежда портфолиото като добра инструментална практика за управление на...

Тук, в този трениг предлагаме оригинални решения за изразяване на гнева без нежелани последствия...

Разучавайки понятията конфликт, видовете конфликти и естествените типове поведение в конфликтна...

Този модул дава насоки и познания относно базисните понятия и концепции за мотивацията на...

Игровите технологии разглеждат играта като особено привлекателен вид дейност, в която се...

Тренинга дава отговор на въпроса как да поддържате психоемоционалното си състояние в стресови...

Натоварването с необикновено големи отговорности, постоянното съобразяване с колеги и...

С помощта на този тренинг Вие ще добиете умения за откриване причините за възникване на...

Изследванията на специалистите показват, че обикновено в разговорната реч се използват не повече...

Този модул дава насоки и познания относно базисните понятия и концепции за мотивацията на...

С помоща на този тренинг се въвеждат интерактивни методи за преподаване в образователния процес...

Разглежда се динамика в развитието на групата, управление на груповия процес и разширяване на...

Разглежда се динамиката на развитие на конфликта, как да откриваме нетолерантно отношение и как...

Тренинга разглежда новите подходи и методи за организиране и управление на учебния процес, чрез...

Обучението разглежда методите и начините за разработване и управление на проекти...

Как да оформим идеята си за проект, как да го напишем и как да изберем подходящ източник на...

Как да развием и мотивираме учениците и техните родители да опазват околната среда и да спазват...

Основни техники за презентиране и развитие на презентационните умения

Този тренинг ще ви научи как да използвате социалните мрежи, новите канали за реклама и как да...

Тренинга има за цел да се подготви проект за електронен учебник, електронни тестове и управление...

Тренинга разглежда методите за дистанционно обучение. ( Уебинар, групи във фейсбук, интерактивни...

Начин на употреба и презентиране на хора, дейности и събития.

Как да управляваме малки групи, и как да развием динамика в групата. Водне на работни срещи.

Тиймбилдингът ви дава възможност по забавен начин да опознаете хората, с които работите, да...