Начало >> Тренинг >> Корпоративен тренинг >> Вътрешен треньор на организацията

Вътрешен треньор на организацията

Тренингът е предназначен за вътрешни треньори на фирмата, служители в отделите за обучение и развитие на персонала. Темите, които са застъпени в тренинга "Вътрешен треньор на организацията" са: какво представлява тренинговата форма на обучение и защо е толкова ефективна; етапи в развитието на групата и поведението на треньора на всеки етап; груповата динамика и нейното управлвние; мотивация на участниците; инструменти на треньора; организиране и протичане на бизнес тренинга; управление на времето и др.

Вижте още