Начало >> Тренинг >> Корпоративен тренинг >> Управление на времето и разпределяне на отговорности.

Управление на времето и разпределяне на отговорности.

Усвояване на пълен набор от инструменти за рационално планиране и използване на времето, методи за изследване на досегашното разпределение на времето, видове техники за внимание и концентрация, преодоляване на факторите за нерационално използване на времето и делегиране на задачите.

Вижте още