Начало >> Тренинг >> Корпоративен тренинг >> Работа в екип и развитие на колективи и групи

Работа в екип и развитие на колективи и групи

Работата в екип представлява сработване, сътрудничество самоорганизация и екипна съвместимост Преминавайки през това обучение ще промените разбирането си за екипна работа и ще я приемете като комбинация от действия, извършвани в синхрон от двама или повече души, обединени от обща цел.

Вижте още