Начало >> Тренинг >> Корпоративен тренинг >> Проектен цикъл и начини за финансиране, чрез Европейски програми в новия програмен период.

Проектен цикъл и начини за финансиране, чрез Европейски програми в новия програмен период.

Обучението разглежда методите и начините за разработване и управление на проекти финансирани от Европейския съюз.

Целта на обучението е да изгради основните знания и практически умения за разработване и управление на проекти финансирани от ЕС. Методът на обучение е интерактивен - лекции, дискусии, казуси и примери за добри практики.

Обучението е 100% практически насочено.

По време на обучението се провеждат консултации с участниците за разрешаването на конкретни казуси от практиката.

Обучението предвижда теми като:

 • Характеристики и елементи на проект.
 • Проектен цикъл;
 • Логическа рамка - ключов инструмент за подготовка и управление на успешен проект; - Разработване на проект.
 • Анализ на проект.
 • Планиране.
 • Идентификация на риска;
 • Изпълнение, контрол и оценка на проекта;
 • Европейките фондове в България.
 • Как да изберем най-подходящата програма за финансиране на нашата идея;
 • Регистрация
 • Попълване на формуляр за кандидатстване - специфика и изисквания.

Обучението ще се проведе след събиране на група.
Може да се запишете на адрес:
info@eucenter.net
или на телефон: 0899885167

Вижте още