Начало >> Тренинг >> Корпоративен тренинг >> Оценка за качеството на служителите

Оценка за качеството на служителите

Много често причина за неуспеха на определен отдел или организация се оказва липсата на система за оценяване на персонала. Оцеляването на дадена компания и способността да се възпроизвежда с печалба силно зависи от системата за оценка на труда. Целта на това оценяване е постигане на по-голяма ефективност в работата, подобряване на организацията и развиване потенциала на всеки служител. Оценяването на персонала заема централно място в управлението, защото помага на всеки служител да разбере своята роля в организацията, което ще подпомогне едно по-пълно и подходящшо покриване нуждите на работодателя. Правилно извършената оценка на персонала е полезна и за вътрешната комуникация в организацията.

Вижте още