Начало >> Тренинг >> Корпоративен тренинг >> Маркетинг планиране и одит

Маркетинг планиране и одит

Тренинга разглежда уменията за мениджърите, как да направят оценка на конкурентната позиция и избор на целеви сегменти. Как да изградят стратегия на продукта, ценообразуване, планиране на дистрибуцията, как да изградят комуникационен план , как да прогнозират продажбите и да оформят маркетинг плана си.

Вижте още