Начало >> Тренинг >> Корпоративен тренинг >> Конфликтите в организацията и тяхното ефективно управление.

Конфликтите в организацията и тяхното ефективно управление.

В тренинга "Конфликтите в организацията и тяхното ефективно управление" Ви предлагаме следните теми: какво трябва да знае ръководителят за конфликтите; причини за възникване на конфликтите в организацията; типове конфликти в организацията; динамика на конфликта; позиции и интереси на страните в конфликта; способи за ефективно управление на конфликтите; работа със скритите или неосъзнати конфликти между служителите; асертивно поведение в конфликтите; как да се дава позитивна или негативна обратна връзка на служителите, за да стане тя причина за възникване на конфликт.

Вижте още