Начало >> Тренинг >> Корпоративен тренинг >> Комуникативни и презентационни умения

Комуникативни и презентационни умения

В този тренинг Ви предлагаме пълноценно предаване на информация, начините за ефективно изразяване, и методите за привличане на вниманието на аудиторията и задържането и. Ще получите полезни умения като: ефективно общуване, видове общуване, стратегии за успешно презентиране, планиране и структуриране на представянето, невербална комуникация, структуриране на речта.

Вижте още