Начало >> Тренинг >> Корпоративен тренинг >> Как да бъдем ефективни търговски представители

Как да бъдем ефективни търговски представители

В тренинга са включени следните теми: понятие за търговски представител и видове; осъзнаването на себе си като търговски представител; управление на времето - как ефективно да използваме работното време; как да направиш впечатление на клиента; методи за преодоляване на психологичцеския дискомфорт преди срещата с клиента; установяване на ефективен контакт с клиента; изучаване реалните потребности на клиента; техники за определяне типа на клиента и способи за работа с всеки тип; преодоляване съпротивлението на клиента; презентационни умения; техники за завършване на продажбения процес; усвояване професионални техники за ефективно въздействие на клиентите; практически умения за владеене на ситуацията; подобряване навиците за убеждаване и влияниедаване и влияние.

Вижте още