Начало >> Тренинг >> Корпоративен тренинг >> Как да бъдем добри майстори в продажбите

Как да бъдем добри майстори в продажбите

Чрез това обучение ние целим да Ви дадем практически методи и техники, за да: усъвършенствате уменията си за продажба; изградите свой собствен стил на продаване; формирате мотивация за увеличаване на продажбите; отработите ефективни технологии за продажба в "трудни" условия и с по-малко вложени средства.
Темите, заложени в тренинга, са: работа с "трудни" клиенти; продажба в ситуация на ограничено време и силна конкуренция; как да превръщаме недостатъците на стоката в преимущества; как да увеличим продажбите.

Вижте още