Начало >> Тренинг >> Корпоративен тренинг >> Как да адаптираме успешно новите служители

Как да адаптираме успешно новите служители

При постъпването на нови кадри в компаниите е необходимо да им бъде обърнато специално внимание, свързано с постъпването им на работа и адаптацията им. Прилагайки отлично действаща система за адаптация, служителите лесно възприемат и изпълняват ефективно своите задължения, в колектива се създава приятелска атмосфера без напрегнатост в отношенията, повишава се мотивацията за висококачествено изпълнение на работата. Това неминуемо оптимизира производителността на всички фирмени нива.

Вижте още