Начало >> Тренинг >> Корпоративен тренинг >> Ефективно интегриране на компетенциите в организационната система

Ефективно интегриране на компетенциите в организационната система

Целите на тренинга са: формиране представата за мястото на компетенциите в управлението на персонала; разкриване на методите за проектна разработка на компетенциите в организацията; формиране на навици за използване на компетенциите в съвременните HR-технологии.

Вижте още