Начало >> Тренинг >> Корпоративен тренинг >> Делова кореспонденция - речева комуникация и делово общуване

Делова кореспонденция - речева комуникация и делово общуване

На този тренинг ще се разгледат видовете кореспонденции и изискванията за последователност при разговори. Водене на архив на кореспонденцията.

Вижте още