Бизнес общуване

Уменията за правилно и позитивно общуване в бизнеса, и културата на общуване са едно от най-важните условия за успех в бизнеса.
Бизнес общуването и бизнес кореспонеденцията играят важна роля за успеха на организацията, а правилното използване на инструмените за делова комуникация ще се отрази положително ефективността на Вашата работа.

Обучението е 100% практически насочено.

По време на обучението се провеждат консултации с участниците за разрешаването на конкретни казуси от практиката.

Обучението предвижда теми като:

  • Основни правила при общуването
  • Видове комуникация
  • Как да комуникираме правилно с нашите бизнес партньори
  • Как да влияем на нашите клиенти
  • Как интересите влияят на бизнес общуването
  • Как да насочим правилно енергията на разговора, за да постигнем успех
  • Как да водим своята бизнес кореспонденция

Обучението ще се проведе след събиране на група.
Може да се запишете на адрес:
info@eucenter.net
или на телефон: 0899885167

Вижте още