Бизнес етикет

Познаването и спазването на бизнес етикет, могат значително да увелиат успеха на всяка организация. Спечелването на уважение става по-лесно, ако знаете как да общувате с Вашите партньори. Подходящите обноски, уменията за общуване и правилното използване на тези инструменти ще представи вашата фирма в добра светлина.
Познаването и спазването на бизнес етикета на работното място и по време на срещи е показателно за професионализма на вашата организация.

Обучението е 100% практически насочено.

По време на обучението се провеждат консултации с участниците за разрешаването на конкретни казуси от практиката.

Обучението предвижда теми като:

  • Как да изглеждаме добре
  • Как да провеждаме бизнес срещи
  • Етикет на маса и етикет в офиса
  • Бизнес етикет при кореспонденция и при телефонни разговори
  • Бизнес пътувания и международен бизнес етикет
  • Как да подберем подарък за бизнес партньор

Обучението ще се проведе след събиране на група.
Може да се запишете на адрес:
info@eucenter.net
или на телефон: 0899885167

Вижте още