Начало >> Тренинг >> Обучения за педагози от детски градини >> Тенденции и технологии за виртуална среда в детската градина

Тенденции и технологии за виртуална среда в детската градина

Обучението разглежда:
Как учителите да подпомагнат на учебния процес, използвайки съвременни технологии, компютърни инструменти и виртуални игри.
Типови модели за бързо и лесно усвояване на знания от децата.
Бариери и справяне със страха от иновациите.
Подготовка на децата за бъдещото образование.
Изграждане на хигиена на използване на техниката.
Изграждане на модели на поведение на децата, имащи отношение към сигурността в информационното общество.

Вижте още