Начало >> Тренинг >> Обучения за педагози от детски градини >> Развитие на творческото мислене на децата в детските градини

Развитие на творческото мислене на децата в детските градини

Обучението разглежда усвояването на техники и модели за изграждане на умения в детето, чрез използването на арт игрови техники и дейности.

Целта на модула е да се демонстрират:

  • методите за изграждане на взаимодействие и сътрудничеството в децата, изграждане на ценности, устойчивост, усет към красота,
  • методи за създаване на благоприятна атмосфера, за организиране на комуникация и мотивация,
  • методи за смяна на дейности, мисловна дейност, рефлексна дейност, концентрация и развитие на комуникативни умения.

    Като акцент в това обучение е разглеждането на методите за разкриване на заложбите, развитие способностите на децата в стимулираща, позитивна , естетична, функционална и достъпна среда.