Начало >> Тренинг >> Обучения за педагози от детски градини >> Работа с родители. Изграждане на взаимоотношения, чрез SI EI.

Работа с родители. Изграждане на взаимоотношения, чрез SI EI.

Изграждане и поддържане на положителни взаимоотношения с родителите чрез използване на социална и емоционална интелигентност ( SI EI ).

Обучението е 100% практически насочено.

Разглеждат се теми като:

  • Що е то социална и емоционална интелигентност ( SI EI )?
  • Техники за комуникация с родителите чрез SI EI .
  • Видове подходи за преодоляване на бариерите в общуването.
  • Провокиране на ангажираността в родителите - техники.
  • Как да работим с родителите и как да ги включваме ефективно в обучението на децата
  • Развитие и поддържане на положителни взаимоотношения с родителите, основани на SI EI .

Вижте още