Начало >> Тренинг >> Обучения за педагози от детски градини >> Игрови технологии в педагогическия процес на детската градина

Игрови технологии в педагогическия процес на детската градина

Обучението предвижда разглеждането и усвояването от учителите на техники за изграждане на умения, знания, основни линии на поведение в децата, чрез игрови модели. В детайли се разглежда системата за индикация за постигнати резултати и самите модели за обучение, в зависимост от типовете групи и деца.

Целта на модула е да покаже методи за изграждане на силен характер в децата, методи за повишаване на мотивацията и самомотивацията при работа по задача, самоконтрол, упоритост. Обучението разглежда елементите за излизане на децата от фаза на безразличие и техники за създаване на интерес в най - малките.
Разглеждат се иновативните подходи за използване на игрови технилогии.

Вижте още