Начало >> Тренинг >> Обучения за педагози от детски градини

Обучения за педагози от детски градини

Обученията на предучилищни педагози са ориентирани към педагогическата и методическата работа на детските педагози. Целите на обученията са свързани с повишаване на професионалните компетентности на детския учител и са насочени към познаване и прилагане на интерактивни методи на обучение, осигуряване на плавен преход от детската градина към училището, изграждане на ценности у подрастващите, постигане на взаимодействие между родители, педагози и деца.
За условия и реда на договаряне на обучение и тренинг вижте тук.

Вижте още

Обучението е 100% практически насочено.

Модула разглежда:

  • Какво е имидж?
  • Кои са факторите влияещи на имиджа?
  • Как да изградим стратегия и подобрим имиджа?
  • Как чрез правилна комуникация с околните, да подобрим имиджа на...
Повече...

Изграждане и поддържане на положителни взаимоотношения с родителите чрез използване на социална и емоционална интелигентност ( SI EI ).

Обучението е 100% практически насочено.

Разглеждат се теми като:

  • Що е то социална и емоционална...
Повече...

Обучението разглежда:
Как учителите да подпомагнат на учебния процес, използвайки съвременни технологии, компютърни инструменти и виртуални игри.
Типови модели за бързо и лесно усвояване на знания от децата.
Бариери и справяне със страха от иновациите.
Подготовка на...

Повече...

Обучението разглежда въпроса как да създадем позитивна среда за децата или с други думи...

Как да развием "Фактор Положителна институция"?

"Фактор Положителна институция" това е когато създадем среда на едно дете да се развива дългосрочно, като го подкрепяме да...

Повече...

Обучението разглежда усвояването на техники и модели за изграждане на умения в детето, чрез използването на арт игрови техники и дейности.

Целта на модула е да се демонстрират:

  • методите за изграждане на взаимодействие и сътрудничеството в децата, изграждане на ценности,...
Повече...

Обучението е 100% практически насочено.

Обучението разглежда:

  • Фактори и среда за развитие на стреса;
  • Причина за поява стрес
  • Влияние на стреса в работна среда и работа с родители;
  • Модели за реакция при стрес...
Повече...

Европа - възможност за всеки...

Как да изберем подходяща програма?
Как да финансираме образователни инициативи в детската градина?
Как да подготвим своите документи по проект?

Обучението е 100% практически насочено.

Обучението предвижда разглеждането и усвояването от учителите на техники за изграждане на умения, знания, основни линии на поведение в децата, чрез игрови модели. В детайли се разглежда системата за индикация за постигнати резултати и самите модели за обучение, в зависимост от типовете групи и...

Повече...