Начало >> Тренинг

Тренинг

Педагогически тренинг

Научно доказано е, че придобиването и усвояването на знания и умения под формата на тренинг, е в пъти по-ефективено от стандартния общоприет начин на лекционно обучение. Възприемането и запомянането при лекция е межди 7-12 %, докато при комбинацията на лекция и поведенчески тренинг знанията достигат до 82% от хората.

Корпоративен тренинг

Основната причина за постигане на успехи в дадена бизнес среда е обучението на кадрите в нея. Служителите осигуряват 85% от резултатите в бизнеса. Именно затова е изключително важно да се инвестира в постоянно повишаване на тяхната квалификация.

Обученията на предучилищни педагози са ориентирани към педагогическата и методическата работа на детските педагози. Целите на обученията са свързани с повишаване на професионалните компетентности на детския учител и са насочени към познаване и прилагане на интерактивни методи на обучение, осигуряване на плавен преход от детската градина към училището ...

HR обучения

На кандидатите за работа предлагаме консултация, съвети и информация как да подготвят своята авробиография и мотивационно писмо, техники при интервю за работа и много други.
За работодателите предлагаме обучения за подбор, обучение и развитие и управление на персонала.