Начало >> Tags >> социална интелигентност

социална интелигентност

Обучение "Мотивация чрез резонансно лидерство. Социална и емоционална интелигентност."

Обучителният екип към "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" проведе обучение на педагозите от ПГ "Иван Хаджиенов", Казанлък, на тема "Мотивация чрез резонансно лидерство. Социална и емоционална интелигентност."

На 8 Април, в Павел Баня, запознахме педагозите с модерните методи за мотивация на учениците.

По време на изнесеното обучение бяха дискутирани въпроси свързани с мотивацията, ефективно лидерство и как да бъдем резонасни лидери, които създават последователи.

Снимки от обучението:


Социална интелигентност - ключ към успеха в живота и кариерата

Коефициентът на интелигентност или IQ, до голяма степен, е нещо, с което се раждаме. Гените играят основната роля.
Социалната интелигентност (SI), от друга страна, е нещо, което учим и развиваме.
Социалната интелигентност се развива от опита ни и контактите ни с хората около нас, от успехите и неуспехите ни в социалните ни взаимодействия.
Често я наричаме "такт", "здрав разум", или "хитрост."Социална и емоционална интелигентност – съвети за учители

Всички учители и педагози би трябвало да изграждат и развиват социална и емоционална интелигентност в учениците, защото добрите учители знаят, че мислите и чувствата влияят върху взаимоотношенията и поведението. Мислите и чувствата оформят поведението на всеки човек.
Затова би трябвало училищата да заложат социалната и емоционална интелигентност в ежедневната си програма.

Някои съвети за преподаватели:

Интегрирайте умения за социална и емоционална интелигентност в ежедневната програма.

Покажете добри примери за про-социално и емоционално интелигентно поведение на вашите ученици.

Изследвайте успешни примери, като например вземането на решения за социални проблеми, разрешаване на конфликтни ситуации. Обсъждайте ситуациите с учениците по време на дискусиите.

Социална и емоционална интелигентност – съвети за родители

Както вече казахме емоционална и социална интелигентност се отнасят до компетенции и умения, свързани със самоосъзнаване, самоконтрол, социална чувствителност и управление на взаимоотношенията, които дават възможност на хората да разберат и управляват своите собствени емоции, както и емоциите на другите при социалните взаимодействия.

Както учителите, така и родителите могат да възпитават в децата социална и емоционална интелигентност.


Някои полезни съвети за родители:

Колкото по-рано започне емоционалното образование, толкова по-добре. Вниманието към социалните и емоционалните нужди на Вашите бебета, подрастващи и малки деца е чудесно начало и ще направи прехода към юношеството по-лесно.

Социална и емоционална интелигентност

Емоционалната и социална интелигентност се отнасят до компетенции и умения, свързани със самоосъзнаване, самоконтрол, социална чувствителност и управление на взаимоотношенията, които дават възможност на хората да разберат и управляват своите собствени емоции, както и емоциите на другите при социалните взаимодействия. Проучванията за емоционална и социална интелигентност произтичат от множество изследвания на интелигентността, личностни проучвания, психология на емоциите и неврологията . Направените изследвания констатират, че както извличаме данни за себе си и околната среда чрез нашите умове и тела, по същият начин извличаме данни и от емоционалният център на мозъка.

Лидерите, които владеят емоционална и социална интелигентност имат предимство и достигат до останалите чрез емоционалните центрове. Само високо IQ и техническите умения, не са достатъчни за да се достигне толкова далеч.

Нови методи за мотивация на учениците - Обучение на педагози от ПТГ Габрово

Обучителният екип към "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" проведе обучение на педагозите от Професионална техническа гимназия - Габрово на тема "Мотивация чрез резонансно лидерство. Социална и емоционална интелигентност."

На 13 и 14 Юни, в Трявна, запознахме педагозите с модерните методи за мотивация на учениците.

По време на двудневното, изнесено обучение бяха дискутирани въпроси свързани с мотивацията, ефективно лидерство, защо младите имат нужда да последват някого, как да получим подкрепа от родителите, какви подходи да използваме за да стимулираме развитието на младите хора и желанието им за постигане на определени цели.