Начало >> Tags >> педагогически обучения

педагогически обучения

Обучение "Мотивация чрез резонансно лидерство. Социална и емоционална интелигентност."

Обучителният екип към "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" проведе обучение на педагозите от ПГ "Иван Хаджиенов", Казанлък, на тема "Мотивация чрез резонансно лидерство. Социална и емоционална интелигентност."

На 8 Април, в Павел Баня, запознахме педагозите с модерните методи за мотивация на учениците.

По време на изнесеното обучение бяха дискутирани въпроси свързани с мотивацията, ефективно лидерство и как да бъдем резонасни лидери, които създават последователи.

Снимки от обучението:


Обучение „Иновативни игрови технолгии в педагогическия процес на детски градини"

Обучителният екип към "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" проведе обучение на педагозите от ОДЗ No100 - София на тема "Иновативни игрови технолгии в педагогическия процес на детски градини и училища"

По време на обучението запознахме участниците с визията и ролята на съвременния учител, фактори влияещи върху развитието на децата, методи и интерактивни техники, за изграждане и контрол на характера на децата, обратна връзка и ролята на учителите в изграждане на добри резонансни взаимоотношения между деца – родители - учители.

Пет закона на глупостта

Това е статия за това, опасни ли са идиотите и можем ли да се преборим с тях.
Известния италиански икономист и историк Карло Чипола, много внимателно и деликатно разглежда въпроса за естеството на глупостта. Дългите години на изследвания довели учения до изводи, които той систематизирал в пет универсални закона. Оказва се, че самата глупост е много по-опасна, отколкото сме свикнали да мислим за това.

Първият закон на глупостта

Човек винаги подценява броя на идиоти, които го заобикалят.

Без значение, колко правилно сте оценили дадени хора, вие постоянно ще бъдете изправени пред следните ситуации :

Човекът, който винаги изглежда умен и рационален, може да се окаже невероятен идиот ;
Глупаците винаги възникват в най-неочаквани места, в грешното време, за да съсипят плановете ви .

Обучение на тема: „Учителското портфолио" на ОУ "В.Левски" Плачковци

На 19 Ноември, педагозите от ОУ "В.Левски" Плачковци, участваха в обучение на тема: „Учителското портфолио” с автор и лектор – инж. Калина Христова - водещ обучител-консултант към "Европейски център за иновации, образование, наука и култура".
Участниците получиха информация за същността и структурата на Учителското портфолио, което е важен инструмент за самооценка и оценка качеството на труда на учителя.
В края на обучението учителите получиха сертификати за преминато обучение.

www.eucenter.net