Начало >> Tags >> Обучение

Обучение

Обучение на педагозите от 166 Спортно учлище София

На 14 и 15 Ноември, обучителният екип към Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" проведе изнесено обучение на педагозите от 166 Спортно училище "Васил Левски", на тема "Разпознаване на агресията и ситуациите на деца в риск и реакции в такива ситуации".

Обучението се проведе в хотел "Свети Никола", гр. Сандански.
По време на тренинега запознахме педагозите с ролята на училището за ранно разпознаване на деца жертви на агресия.

Бяха дискутирани въпроси свързани идентифициране на белезите на насилие, физическо насилие и реакции при физическо насилие емоционално насилие, оказване на навременна подкрепа и създаване на механизми за докладване на случаи на насилие и агресия в класната стая.

Тренинг "Управление на стреса"

На 30 Май, обучителният екип към "Европейски център за иновации, образование, наука и култура", проведе обучение на педагозите от ЦДГ "Мики Маус", гр. Габрово, на тема "Управление на стреса".

В с. Чифлик, край град Троян, запознахме педагозите със стреса, неговото въздействие и формулирахме стратегии за управление на стреса.

По време на изнесеното обучение бяха дискутирани въпроси свързани с науката зад стреса, ефективният баланс, как да се грижим за себе си, като и умения за управление на стреса и оптимизация на личното благополучие.

Обучение "Разпознаване на насилието и ситуациите на деца в риск и реакции в такива ситуации"

Обучителният екип към "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" проведе обучение на педагозите от СОУ "Васил Левски", гр. Севлиево на тема "Разпознаване на насилието и ситуациите на деца в риск и реакции в такива ситуации".

На 21 и 22 Ноември, в Трявна, запознахме педагозите с ролята на училището за ранно разпознаване на деца жертви на насилие.

По време на двудневното, изнесено обучение бяха дискутирани въпроси свързани идентифициране на белезите на насилие, физическо насилие и реакции при физическо насилие емоционално насилие, оказване на навременна подкрепа и създаване на механизми за докладване на случаи на насилие в класната стая.

Снимки от обучението:

Обучение „Иновативни игрови технолгии в педагогическия процес на детски градини"

Обучителният екип към "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" проведе обучение на педагозите от ОДЗ No100 - София на тема "Иновативни игрови технолгии в педагогическия процес на детски градини и училища"

По време на обучението запознахме участниците с визията и ролята на съвременния учител, фактори влияещи върху развитието на децата, методи и интерактивни техники, за изграждане и контрол на характера на децата, обратна връзка и ролята на учителите в изграждане на добри резонансни взаимоотношения между деца – родители - учители.

Обучение на тема: „Учителското портфолио" на СОУ "В.Левски" Севлиево

На 21 и 22 Март, началните учители и възпитатели от СОУ "В.Левски" Севлиево, участваха в обучение на тема: „Учителското портфолио” с автор и лектор – инж. Калина Христова - водещ обучител-консултант към "Европейски център за иновации, образование, наука и култура".

Участниците получиха информация за същността и структурата на Учителското портфолио, което е важен инструмент за самооценка и оценка качеството на труда на учителя.

В края на обучението учителите получиха сертификати за преминато обучение.

Обучение "Маркетинг в социалните мрежи" на Управителите на Областни Информационни Центрове

Обучител-консултанти от обучителният екип към Европейски център за иновации, образование, наука и култура, взеха участие в среща на управителите на Облатните информационни центрове в България. На срещата, запознахме управителите на ОИЦ със Социалните мрежи като начин на комуникация и обсъдихме как успешно да презентират своята дейност, чрез социалните мрежи.