Начало >> Tags >> комуникация

комуникация

Информация, комуникация и още нещо

Информацията е много важен ресурс. Този, който притежава ценна информация, държи един съществен инструмент за упражняване на власт. Той лесно управлява и манипулира. Липсата на необходима информация при конкурента може да преобърне каруцата, а използването на информацията в нужното време може да срине или да изхвърли на върха дадена компания. Информацията обаче е сила не за този, който я притежава, а за този, който може да оперира с нея. Контролирането й, само по себе си, е изкуство и в този смисъл добре е да знаем, че не винаги е нужно да се бърза със споделянето на определена важна информация. Информацията всъщност по същество е еднопосочен процес.