Начало >> Педагогически обучения

ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ,

Предлагаме на Вниманието Ви възможности за обучение, квалификация и развитие на служителите във Вашето детско и учебно заведение, чрез квалификационни курсове, лекции и тренинг, залегнали в Програмата ни за подкрепа на педагогическия и възпитателен персонал.

Защо да изберем обученията на обучителния екип на Европейски център за иновации, образование наука и култура?

Обучение чрез активно участие
Ние прилагаме интерактивен подход по време на обучение, който ни позволява да отговаряме на вашите нужди и интереси. Всеки семинар дава възможност за обединяване на идеи и умения, чрез комбиниране на упражнения, работа в малка група, демонстрации и лекции. Методът на обучение и многообразието от подходи са съобразени с индивидуалния стил на учене на участниците.

Практически опит
Revolution е обучителния екип на Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура". Изграден от утвърдени специалисти с доказан опит в сферата на провеждането на поведенчески тренинги и обучения, екипа предлага различни интерактивни програми по утвърдени Европейски стандарти. Ние сме организация, в която работят 11 обучаващи практици и академични лица, които са тясно свързани с образованието, квалификацията на педагогическите кадри и решаването на проблеми в образователната система, съвместно с учители, директори, родители и ученици.

Цени
Ние проявяваме чувствителност към трудностите, пред които са изправени всички работещи в бюджетната сфера и на тази основа сме формирали нашите цени.

Икономичен пакет

От 0 до 4 часа; От 4 до 6 часа От 6 - до 8 часа
Цена : 25 лв./ човек Цена : 32 лв./ човек Цена 42 лв. на човек

Цената включва обучение на място.
Комплект материали за всеки участник.
Сертификат за успешно преминато обучение.
* При групи под 10 човека се заплаща сумата на 10 човека за обучение; транспортните разходи на обучителите се заплащат от възложителите.
** Цените са с ДДС и заплащането се извършва преди провеждане на обучението.

Стандартен пакет

От 0 до 4 часа; От 4 до 6 часа От 6 - до 8 часа
Цена : 30 лв./ човек Цена : 42 лв./ човек Цена 54 лв. на човек

Цената включва обучение на място.
Комплект материали за всеки участник
Кетъринг: кафе пауза - на всеки 2 часа - кафе, вода, дребни сладки
Сертификат за успешно преминато обучение.
* При групи под 10 човека се заплаща сумата на 10 човека за обучение; транспортните разходи на обучителите се заплащат от възложителите.
**Цените са с ДДС и заплащането се извършва преди провеждане на обучението.

Бизнес пакет

От 0 до 4 часа; От 4 до 6 часа От 6 - до 8 часа От 8 до 16 часа
Цена : 30 лв./ човек + цена за настаняване в хотел Цена : 42 лв./ човек + цена за настаняване в хотел Цена 54 лв. на човек + цена за настаняване в хотел Цена 78 лв. на човек + цена за настаняване в хотел

Цената включва обучение, зала и техника за обучение.
Комплект материали за всеки участник.
Кетъринг: кафе пауза на всеки 2 часа - кафе, вода, дребни сладки
Сертификат за успешно преминато обучение.
Хотел: Избора на хотела може да бъде направен от изпълнителя или при желание от възложителя. Резервация в хотел се извършва само при уточнена дата и внесена предварително сума. В цената се включва настаняване в единична или двойна стая и храноден. Транспорта до хотела е за сметка на възложителя.
* При групи под 10 човека: се заплаща сумата на 10 човека за обучение; транспортните разходи на обучителите се заплащат от възложителите.
**Цените са с ДДС и заплащането се извършва преди провеждане на обучението.

Отстъпки и преференции
Отстъпки и преференции могат да използват училища сключили дългосрочен договор.

Забележка: Отстъпката не се прилага за извънградските обучения. В тези обучения цената може да бъде увеличена след предварително договаряне за ползване на хотел с над 3 звезди

Място на провеждане
Обученията се провеждат на място – във вашето учебно заведение или предоставена зала за целта от друга институция в цялата страна.

Време за провеждане
Готови сме да се договаряме индивидуално с всяко учебно заведение и да се съобразим и да изпълним задълженията си и в дни и часове удобни за вас.

Обученията са 100% практически насочени.

Информация за провежданите педагогически обучения, вижте тук.

Подробна информация за нашата организация можете да получите на адрес www.eucenter.net