Начало >> Фасилитация , провеждане на работни и бизнес срещи

Фасилитация , провеждане на работни и бизнес срещи

Фасилитация

Какво е фасилитация?
Фасилитацията е процес, даващ възможност да се установи какво е становището на определена група от хора по определена тема и да се изведат решения по възникналите проблеми. Това е технология , използвана в семинари, работни бизнес срещи, конфликтни среди и стратегически преговори . Фасилитацията помага да се създаде пространство, където могат да се вземат важни или ключови решения
Фасилитаторът е човек , който управлява процеса, (без да взема страна или да проявява пристрастие) до достигане на определено решение, което е продукт на групата и създава среда на откритост и доверие. Целта на фасилитатора е да остане незабелязан. Той не навлиза в съдържанието на материята, а само води процеса.

Ние в екип Revolution изграждаме процес на обсъждане и изграждаме дневен ред на професионално ниво.
Улесняване на използването на най-ефективните методи във вашата компания или организация като :
• Създаваме и организираме корпоративни конференции;
• Ръководим срещи на Управителен съвет или определен екип от специалисти;
• Улесняваме и структурираме дискусии в определени в области като:

- Развитие на стратегическите цели и визията на компанията
- Изграждане "отгоре-надолу" на новите стратегически цели на компанията (и разпределение на времето)
- Приключване на минал и изграждане на график за следващ период (стратегия и отговорности)
- Ефективно начало на нов проект, посока и др.
- Решаване на неотложни въпроси / конфликти (разрешаване на конфликти)
- Създаването на нови идеи, продукти, тенденции (творчески семинари)
- Подобряване на взаимодействието между структурните звена
- Въвеждането на нови процедури и технологии
- Въвеждането на антикризисни мерки
- Разработване и приемане на фирмените ценности
- Развитието на методи за работа в екип (развитие на екипа)