Начало >> Блог

Блог

Управление на стреса за учители: 7 начина за намаляване на стреса

Обучението се превръща в голямо предизвикателство като професия: повече документи, повече бюрокрация и по-непокорни ученици.
Стреса в училище и класната стая се увеличава, затова ви предлагаме седем начина да се справите със стреса.

1. Запазете спокойствие

Ако сте наистина ядосани или разстроени по време на час, опитайте да запазете спокойствие, и изкарайте емоциите по-късно, когато сте сами или далеч от децата. Освобождаването от негативните емоции е по-добре, когато сте сами, защото ако реагирате в час, това ще създаде повече стрес.
На приемайте нещата лично.
Не забравяйте, че децата имат свои собствени емоции и проблеми, и често за да се справят с тях се възползват от Вас.

2. Практикувайте техники за освобождаване от стреса редовно

Обучение „Иновативни игрови технолгии в педагогическия процес на детски градини"

Обучителният екип към "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" проведе обучение на педагозите от ОДЗ No100 - София на тема "Иновативни игрови технолгии в педагогическия процес на детски градини и училища"

По време на обучението запознахме участниците с визията и ролята на съвременния учител, фактори влияещи върху развитието на децата, методи и интерактивни техники, за изграждане и контрол на характера на децата, обратна връзка и ролята на учителите в изграждане на добри резонансни взаимоотношения между деца – родители - учители.

Възможности за финансиране на детски градини

Обучителният екип към "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" проведе обучение на педагозите от четири детски градини в район Люлин - София на тема "Възможности за финансиране на образователни проекти и инициативи"

По време на обучението запознахме участниците с подходящите източници за финансирне, характеристики и елементи на проектно предложение, планиране, изпълнение, контрол и оценка на проекта, попълване на формуляр за кандидатстване - специфика и изисквания и др.

Нови методи за мотивация на учениците - Обучение на педагози от ПТГ Габрово

Обучителният екип към "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" проведе обучение на педагозите от Професионална техническа гимназия - Габрово на тема "Мотивация чрез резонансно лидерство. Социална и емоционална интелигентност."

На 13 и 14 Юни, в Трявна, запознахме педагозите с модерните методи за мотивация на учениците.

По време на двудневното, изнесено обучение бяха дискутирани въпроси свързани с мотивацията, ефективно лидерство, защо младите имат нужда да последват някого, как да получим подкрепа от родителите, какви подходи да използваме за да стимулираме развитието на младите хора и желанието им за постигане на определени цели.

Как да мотивираме учениците? Втора част: Външна мотивация

Външната мотивация включва родителски очаквания, очакванията на други хора, на чието мнение учениците държат, какво реално печелят от курса на обучение (например стипендия).

Учениците, които са външно мотивирани биха казали:

"Трябват ми 6 по математика, за да влязат в техническият университет."
"Ако ме скъсат по химия, аз ще си загубя стипендията."
"Учителят ще ни заведе на екскурзия, ако се справим добре на класното."

Предимства:
Външните мотиватори по-лесно предизвикват промени в поведението и обикновено включват сравнително малко усилия или подготовка. Също така, усилията на прилагане на тези несвойствени мотиватори, често не изискват задълбочени познания на отделните ученици.

Как да мотивираме учениците? Първа част: Вътрешна мотивация

Вътрешните мотиватори включват създаване на интерес по дадения предмет, създаване на чувство за значение на учебният материал за живота и света, чувство на удовлетворение от овладяване на материала и нужда да се говори по него.

Учениците, които са вътрешно мотивирани биха казали следното:

"Литература ме интересува."
"Изучаването на математика ми дава възможност да мисля ясно и логично."
"Чувствам се добре, когато успея в час."

Предимства:
Вътрешната мотивация на учениците може да бъде дълготрайна и самоподдържаща се. Усилията за изграждане на този вид мотивация обикновено са усилия към насърчаване на обучението на учениците. Тези усилия често се фокусират върху темата, а не върху награди и/или наказания .

Поуките от "Катедралата и базарът", които може да пренесем в бизнеса

Катедралата и базарът“ е есе за методите на софтуерно инженерство, написано от Ерик Реймънд въз основа наблюденията му върху процеса на разработка на Линукс и собствения му опит с управление на софтуер с отворен код. За първи път есето е изнесено на 27 май 1999 на конференцията Linux Kongress и публикувано като част от едноименна книга, излязла през същата година.

Есето посочва разликите между двата модела на разработка на свободен софтуер:

Осем начина да кажете НЕ на стреса на работното място

Познат ли Ви е сценария? Работите по 16 часа на ден и сте стресирани?
Страхът от загуба на работа не Ви позволява да отказвате повече работа, проекти и отговорности. Но какъв е резултатът? Изложени сте на висок риск от поява на депресия, стрес, а и взаимоотношения Ви с другите страдат.
Тъжният факт е, че много мениджъри нямат умения и не знаят как да управляват своите служители. Вашият мениджър трудно ще се промени, но вие можете!

Ето девет начина да кажете НЕ на стреса на работното място:

1. Направете избор
Работата няма да намалее. Ако мислите, че нямате друг избор освен да „робувате” е все едно сами да влезете в плаващи пясъци. Изборът, колко дълго да работите и колко да се натоварите с работа, както и изборът дали да се „самоубиете” е изцяло Ваш.

Tags: 

Десет вдъхновяващи цитата на Стив Джобс

  • Не познавам друг човек, освен самия себе си, който е губил повече от четвърт милиард за година. Определено изгражда характера.
  • Времето ни е ограничено, затова не трябва да живеем чужд живот. Не трябва да позволяваме гласът на чуждите мнения да заглушава собствения ни.
  • Не ни е писано да правим много неща, затова всичко, което правим, трябва да бъде съвършено. Ние избрахме да вършим това, затова по-добре да си струва.
  • Мисля, че ако направиш нещо и то се окаже доста добро, след това трябва да направиш нещо друго прекрасно, не да се спираш на него прекалено дълго. Просто разбери кое е следващото.
  • Защо да бъдеш морски пехотинец, след като можеш да бъдеш пират?
  • След като работата ще заеме по голямата част от живота ти, единственият начин да бъдеш напълно доволен, е да я вършиш наистина добре.
  • Моята работа не е да бъда добър с хората. Тя е да накарам страхотните хора, които имаме, да станат още по-страхотни.

Лидерски умения: Вземете максимума от вашият екип

Най-добрите екипи са по-добри от сбора на уменията на своите отделни членове. Но за да се случи това, те се нуждаят от лидер, който да вдъхнови и мотивира всеки член да реализира своя потенциал. За постигане на максимални резултати, ръководителите на екипи трябва да насърчават служителите и да водят екипа към успеха.

Ето няколко начина, как да постигнете това:

Вслушайте се в екипа

Ползите от работата в екип е, че всеки член има нещо ново и уникално, което може да предложи. Мозъчните атаки и сесиите за решаване на проблеми предоставят множество идеи и решения. Лидерите трябва да насърчават членовете да участват, да са активни, като ги помолят да споделят своите идеи и обратна връзка. Въвличането на екипът, в даването на идеи и решения, трябва да е автентично и истинско, което означава, че лидерите трябва да изслушат, обмислят и обърнат внимание на всяка дадена идея.

Отнасяйте се към членовете на екипа с уважение

Страници