Начало >> Истории >> Управление на кризи или как да не се страхуваме

Управление на кризи или как да не се страхуваме

Винаги се сещаме за кризата, след като тя вече е настъпила.

Започваме да търсим съвети, откриваме, че всички са "експерти" и накрая реално стоим в ситуация "пат" , незнаейки как да реагираме.

Какво е криза? Това е оня момент, в който си мислиш "Край всичко се срина".
Ако трябва да бъдем точни, като определение, кризата е наличие на заплаха и нестабилност, свързани с икономически, политически, военни, екологични и други обществено значими проблеми.

В такива моменти слабите компании и личности изпадат в паника, замълчават или започват да пренебрегват проблема. Стига се до лъжи, несъответствия. Това не само задълбочава ситуацията, но и създава предпоставки за дългосрочни проблеми, водещи до фалит, тотален срив на имидж и парични загуби.
Тук няма да разглеждаме как да управляваме рисковете и как да не се стигне до ситуация на криза.

Искам да погледнете около себе си. Всеки ден чуваме думата криза. Криза в държавата, криза в отношенията, емоционална криза, криза на средната възраст.... спрягаме думата "криза" без даже да помислим, че именно тази криза е резултат от нашите действия. Емоционалнността ни допълнително подсилва негативната нагласа към кризите.

Аз лично смятам, че кризата е процес, без който не можем да предприемем драстични мерки за коренна реорганизация, не само на личната ни нагласа, но и на компанията в която работим.
Навремето моя дядо казваше:"Всичко се решава, стига да няма война" С годините осъзнах, че войната също е инструмент за излизане от криза, но по изключително жесток и нараняващ околните начин.

Целта на управлението на кризите, е да предприемем действия, които да не довеждат до война, а напротив, по мирен, деликатен, балансиран начин, да изградим култура на промяна в хората. Създадените негативни нагласи, трябва умело да се променят и да се изградят отношения от нов тип.

Вместо да се стига до крайности, трябва да бъдат предприети няколко прости стъпки, които да неутрализират същата тази негативна емоция, да се подплатят плана за действие с внимателност и отговорност.

Как да реагираме в криза или в ситуация предполагаща появата на криза:

1. Успокойте се. Това колкото и странно и невъзможно да звучи, е едно от най - важните неща. Не можем да мислим правилно, ако сме под стрес и напрежение.

2. Преценете ситуацията и създайте кризисен щаб. Създайте кризисен план за действие. ( Не винаги в кризисния щаб влизат експерти. Може това да са приятели, съмишленици, хора които Ви подкрепят и Ви се доверяват.) Мобилизирате екипа за бързо и координирано изпълнение на приетия кризисен план, включващ анализ на действията, предприети и непредприети по време на кризата, използвайки всички налични ресурси. Локализирайте щетите.

3. Идентифицирайте. Управлявайте процеса на криза, като започнете с идентифициране на първоизточника на проблема и рисковите звена. Стартирайте процеса на отстраняване на проблема с изключителна внимателност. Може да се наложи да промените предварително изградения план за действие. Не се страхувайте и бъдете гъвкави.

4. Говорете с хората. Излезте и говорете пред засегната общност, заинтересованите лица и кажете каква е реалната ситуация. Винаги може да кажете "Да допуснах грешка, но е било в името на каузата, с цел подобряване живота или успех на определени кръгове от хора". Не бъдете нагли, а покажете смиреност.

5. Потърсете помощ. Ако нямате решение на проблема, потърсете подкрепа и помощ от експерти и създайте кръг от заинтересовани, които да мислят заедно с Вас.

6. Изградете си правилна PR стратегия, за да има периодичен поток от информация към заинтересованите страни. В тази периодика, подаваната информация, може да бъде подкрепяна с послания за полезността и положителните нагласи във Вашата дейност. Тук в този момент се реагира изключително гъвкаво. Не се страхувайте от негативните коментари или нагласи. Излезте и открито защитете позицията си. Не забравяйте да се извините. Още веднъж казвам, не е страшно да признаете грешка и да поемете отговорност.

7. Справедливост. Опитайте се да обезщетите засегнатите страни справедливо.

8.Мислете за бъдещето. Търсете решение, което предполага минимални бъдещи рискови звена и ситуации.

9. Мислете мащабно. Създайте условия в бъдеще да не възниква същата или подобна ситуация. Не забравяйте да разкажете за предприетите мерки, като не подценявайте тлеещите звена на недоволство.

10. Бъдете предвидливи. Внедрете се в звената на недоволство и се опитайте да подсигурите критична маса за пречупване на нагласите. Слезте при хората, говорете с тях. Всеки иска да бъде чут.

Съществуват няколко основни принципа на поведение по време на криза:
• Фокусирайте се върху основната дейност на организацията и не се опитвайте да наложите промяната насила. Ако не сте балансирани , резултатите няма да бъдат устойчиви;
• Оптимизирайте разходите;
• Покажете на хората в екипа и на заинтересуваните страни, че имате воля за промяна, която да предотврати кризата и да не позволи в бъдеще нова поява на криза.
• Изнасете някои административни и поддържащи дейности извън организацията;
• Оптимизирайте екипа, като не забравяйте подхода към хората да е с приложена отговорност, особено към освободените служители. Ясно позиционирайте своите изисквания, опишете проблемите и защо предприемате такива мерки ;
• Гарантирайте безопасността и здравето на целия екип, както и на заинтересованите звена. Създайте усещане за бъдеща подкрепа и ангажираност към всички. Това трябва да бъде политика не само по време на криза.
• Работете с лоялни партньори и изолирайте партньори създаващи предпоставки за риск.

И за финал...
Колкото по-бързо реагирате в началото на кризата, толкова по-голяма е вероятността да спасите организацията. Не се страхувайте! Кризите не са елемента, което руши една организация. Ако правилно управляваме процeса в ситуация на криза, не само можем да стабилизираме компанията, но и да създадем истински партньорства. Такива партньорства, които да са гарантирани, подплатени с лоялност, основаващи се на доверие и оптимизъм.