Начало >> Истории >> Обучение на педагозите от 166 Спортно учлище София

Обучение на педагозите от 166 Спортно учлище София

На 14 и 15 Ноември, обучителният екип към Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" проведе изнесено обучение на педагозите от 166 Спортно училище "Васил Левски", на тема "Разпознаване на агресията и ситуациите на деца в риск и реакции в такива ситуации".

Обучението се проведе в хотел "Свети Никола", гр. Сандански.
По време на тренинега запознахме педагозите с ролята на училището за ранно разпознаване на деца жертви на агресия.

Бяха дискутирани въпроси свързани идентифициране на белезите на насилие, физическо насилие и реакции при физическо насилие емоционално насилие, оказване на навременна подкрепа и създаване на механизми за докладване на случаи на насилие и агресия в класната стая.